Kvalifikuoti ir patyre muitinės tarpininkai Jums suteiks profesionalią pagalbą tvarkant įvairiausius muitinės dokumentus, tokius kaip;

Importo dokumentų pildymas;
Eksporto dokumentų pildymas;
Tranzito dokumentų pildymas;
Atstovavimas muitinėje;
Išduodame garantijas (polisus) laidavimo raštus muitinės procedūroms;
"INTRASTAT" ataskaitų rengimas ir pateikimas muitinės įstaigai.

Kitų dokumentų ruošimas (pildymas);

Tarptautiniai prekių gabenimo važtaraščiai;
CMR važtaraščio pildymas;
TIR Carnet pildymas ir atstovavimas muitinėje teikiant elektronines TIR Carnet deklaracijas NCTS sistemoje;
Prekių pakavimo lapai;
Lydraščiai;
Prekių tikrinimo aktai;
Teikiame pažymas, prašymus, gauname leidimus;
Atstovaujame klientus Valstybinėse institucijose ruošiant ir gaunant kitus prekių gabenimui reikalingus dokumentus;
Prekių kilmės sertifikatai;
Veterinarijos sertifikatai (gyvūninės kilmės maisto ir ne maisto produktų gabenimui iš trečiųjų šalių);
Fitosanitariniai sertifikatai;
Fiziškas kliento atstovavimas krovinio tikrinimo metu;
Atstovaujame klientą atliekant muitinės prižiūrimų prekių sunaikinimo sankcionuotus veiksmus;
Tranzito terminų pratęsimas;
Gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo;
Atstovaujame klientą pateikiant prekių mėginius (pavyzdžius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui;
Informuojame klientą apie importo muitų ir mokesčių dydžius; importo apribojimus ar papildomus reikalavimus konkrečių prekių importui, išmuitinimui;
ir kt.

Muitinės tarpininkų turimos licenzijos leidžią atstovauti muitinėje fizinius asmenis, įmones ir organizacijas, nepriklausomai nuo Jų registracijos vietos ar registracijos statuso.